ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

MUAA Recognition

ชนกานต์ ชินชัชวาล
ชนกานต์
ชินชัชวาล
CEO, บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัดคุณชนกานต์ ชินชัชวาล สำเร็จกา...
คุณกันตพร หาญพาณิชย์
กันตพร
หาญพาณิชย์
คุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหาร ประธานบริหารฝ่ายการตลา...
ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง
เกศรา
ณ บางช้าง
ศ.ดร.เกศรา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 สาข...
รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
กรรณิการ์
วิจิตรสุคนธ์
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ สำเร็จการศึกษาอนุปริ...
ศ.เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
สมศักดิ์
จักรไพวงศ์
พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่องตั้...
ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์
สุปรีดา
อดุลยานนท์
หลังจบการศึกษา ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ได้เข้าร่วมการ...
คุณจันทรา เกิดมี
จันทรา
เกิดมี
คุณจันทรา เกิดมี ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแ...
คุณธนัตถ์ วีรวัฒนาธิกุล
ธนัตถ์
วีรวัฒนาธิกุล
คุณธนัตถ์ วีรวัฒนาธิกุล สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาข...
ภก.ณัฐชนน สถาปนพิทักษ์กิจ
ณัฐชนน
สถาปนพิทักษ์กิจ
“การเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้เป็นเพี...
ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ
เพียร
เพลินบรรณกิจ
ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ มีความสนใจงานด้านนโยบายสาธารณสุขและ...
Loading