ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Sustainable Symposium: The Societal Impacts

December 18, 2023
- December 18, 2023

09:00
- 16:00
December 18, 2023

-
College of Management Mahidol University

ONSITE

Prince Mahidol Hall

ONLINE

สอบถามเพิ่มเติม

for more information: kunnachard.mal@mahidol.ac.th

December 18, 2023
- December 18, 2023

09:00
- 16:00

-
Sustainable Symposium: The Societal Impacts

Sustainable Symposium: The Societal Impacts
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยและคณะในสายสังคมศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

🗓️ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
🕘 เวลา 09.00 - 16.30 น.
📍 สถานที่ Prince Mahidol Hall มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

⭐️ พบกับการเสวนา 4 หัวข้อ
1. เสวนาหัวข้อ “Sustainable Deans’ Talk” พูดคุยถึงทิศทาง มุมมองของการขับเคลื่อนและอนาคตในประเด็นความยั่งยืนและพัฒนาการในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
2. เสวนาหัวข้อ “Students’ Views on Social Sciences and Sustainability” การนำเสนอผลงาน รวมถึงมุมมองด้านความยั่งยืนของนักศึกษา
3. เสวนาหัวข้อ “Opportunities Forum” พูดคุยถึงประเด็นชีวิตและโอกาสในชีวิตที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิถีแห่งอาชีพสุขภาพ การเมือง และครอบครัว
4. เสวนาหัวข้อ “The better forum: สื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคม”

⚡️ พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษในงาน คุณพีท กันตพร หาญพาณิชย์ กับอีกหนึ่งบทบาทของการขับเคลื่อนทางสังคม
#Mahidol #sustainability

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนน AT สูงสุด 5 ชั่วโมง

Facebook
Twitter
Email
กิจกรรมหัวข้อ "ทำไมต้องสอบ TOEIC"
June 7, 2024

🎉 ใครกำลังวางแผนสอบ TOEIC ต้องไม่พลาด ❗️❗️

⭐️กิจกรรมหัวข้อ "ทำไมต้องสอบ TOEIC" มาร่วมกันหาคำตอบ และการเตรียมตัวในการสอบ

👥โดย วิทยากรจากศูนย์สอบ Center for Professional Assessment (Thailand)

📆 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
💻 รูปแบบออนไลน์ Cisco Webex

🎀ฟรี สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 👱‍♀️👱

ลงทะเบียน SCAN QR bit.ly/WhyTOEIC

📧หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับลิงค์ห้องประชุมผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 📧

MU Craft Workshop
April 28, 2024
Onsite: ห้อง 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
🎨ไหนใครอยากทำงานศิลปะ พลาดไม่ได้นะ ✂️🖍️
👀 รับสมัครนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมสร้างสรรค์งานสนุก ๆ กับกิจกรรม “MU Craft Workshop” โดยวิทยากรจาก Capyper 🪄🌟ประกอบโมเดลกระดาษ 3 มิติ เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อย่าง “มหิดลสิทธาคาร”
สนุกเพลิดเพลินกับเรื่องราวผ่านศิลปะและองค์ประกอบต่าง ๆ แถมชิ้นงานสำเร็จสามารถใช้ติดกระดาษโน้ตติดตั้งบนโต๊ะทำงานได้
📍วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
📍เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีอุปกรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปตลอดช่วงเวลากิจกรรม
💛กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น !
(ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแบบ First come First serve)
📌สมัครได้ที่ https://bit.ly/3vEsWXd