ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

MUIC Alumni Reunion Season 2 is open to all ISDP and MUIC Alumni

March 25, 2023
- March 25, 2023

N/A
March 25, 2023

N/A
Mahidol University International College (MUIC)

ONSITE

Bliston Suwan Park View

ONLINE

สอบถามเพิ่มเติม

March 25, 2023
- March 25, 2023

N/A

N/A
MUIC Alumni Reunion Season 2 is open to all ISDP and MUIC Alumni

𝐌𝐔𝐈𝐂 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧2 is open to 𝐚𝐥𝐥 𝐈𝐒𝐃𝐏 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐔𝐈𝐂 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 ‼️🥰
📆 March 25, 2023

This is your chance to reconnect with your MUIC family, relive special memories, and renew your lifelong connection to this exclusive event. 🫶

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒏𝒐𝒘 👉 https://forms.gle/4AAh54MX5o7g4YXa6

If you are celebrating the beautiful friendship we would love to celebrate with you!💜

📱 CHECK ALUMNI STATUS ➡️ https://icapp.muic.mahidol.ac.th/sea.../search_member.php...

𝙉𝙤𝙩𝙚: 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘴𝘰𝘧𝘵 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘴 𝘰𝘯𝘭𝘺! 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘣𝘰𝘰𝘻𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘢𝘯𝘺 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦.
#isdpandmuicalumni #muicalumni #alumnireunionseason2 #alumninetwork

Facebook
Twitter
Email
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
March 29, 2023
Onsite: ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งอาคารจอดรถ) รูปแบบ Hybrid
Online: http://www.gj.mahidol.ac.th/gjconference

การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
เรื่อง “นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine)”

iNT CONNECT ROADSHOW
February 9, 2023
Onsite: Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
💁 เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม  iNT CONNECT ROADSHOW
🔸 พบกับ Speaker คนดัง !! ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสาย Deep Tech ตัวจริง
และผู้เชี่ยวชาญในการปั้นและลงทุนในสตาร์ทอัพสาย Deep Tech ที่จะมาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันแบบหมดเปลือก !!
📣 พร้อมแนะนำแพลตฟอร์ม "iNT CONNECT powered by Athena"
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะทำให้ชาวมหิดลได้มาเจอกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลก มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นําไปสู่ความร่วมมือในการร่วมพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำในการสร้างระบบนิเวศที่พร้อมในการปั้นสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ตลาดโลก !!
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 15.00 – 16.30 น.)
ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/int_connect_road_show/