ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Mahidol University Alumni Ambassador ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีในวันมหิดล 24 กันยายน 2566

วันมหิดล 24 กันยายน 2566
เครือข่ายศิษย์เก่าตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล “Mahidol University Alumni Ambassador” รุ่นที่ 1 จำนวน 7 คน ร่วมกับชมรมส่งเสริมสาธารณสุข (สสธ.) และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรม Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 โดยร่วมกันเป็น “จิตอาสามหิดล” รวมพลังทำความดีผ่านกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

พวกเรา Mahidol University Alumni Ambassador ขอเชิญชวนพี่ ๆ ศิษย์เก่าชาวมหิดลทุกคนมารวมพลังทำความดี โดยการใช้ความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นในรูปแบบของชาวมหิดล

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่ผู้บริหารต้องมีการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนฟรีคอร์ส “Google UX Design Professional Certificate” สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าม.มหิดล