วิธีการเข้าสู่ระบบ

วิธีการเข้าสู่ระบบ

วิธีการเข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

 • Student Account (@student.mahidol.ac.th) จะถูกเปลี่ยนแปลงโดเมนเป็น Alumni Account (@alumni.mahidol.ac.th) ให้อัตโนมัติ
  โดยไม่ต้องลงทะเบียนศิษย์เก่าผ่าน We Mahidol Application
 • เข้าสู่ระบบโดยใช้ Mahidol Alumni Account (ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก@alumni.mahidol.ac.th)
 • สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยรหัสผ่านเดิมที่ท่านเคยตั้งไว้
 • หมายเหตุ สำหรับศิษย์เก่าที่พึ่งสำเร็จการศึกษา จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดเมนเป็น Alumni Account (@alumni.mahidol.ac.th) ในวันที่ 15 มกราคม ของปีพ.ศ. ถัดไป (เช่น สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดเมนเป็น Alumni Account ในวันที่ 15 มกราคม 2566)

กรณีมี Mahidol Alumni Account

 • เข้าสู่ระบบโดยใช้ Mahidol Alumni Account (ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก@alumni.mahidol.ac.th หรือ u หรือ g ตามด้วยรหัสนักศึกษา@alumni.mahidol.ac.th)
 • สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยรหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ตอนเปิดใช้งานบัญชี

กรณียังไม่มี Mahidol Alumni Account

 • ศิษย์เก่าต้องลงทะเบียนผ่าน We Mahidol Application เพื่อเปิดใช้งาน Mahidol Alumni Account (@alumni.mahidol.ac.th)

 ลืมรหัสผ่านแจ้งที่ account@mahidol.ac.th พร้อมหลักฐานดังนี้

* บัญชีของท่านต้องเปิดการใช้งานบัญชีแล้ว

 • ติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง พร้อมบัตรนักศึกษาเพื่อขอรับบริการ (ใช้งานได้ทันทีเฉพาะผู้มาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น)
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
  • ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
  • ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา
  • ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
 • ส่ง E-mail ระบุรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์บัตรนักศึกษา หรือ ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน  มาที่ account@mahidol.ac.th (รอการใช้งาน Password ใหม่ 1 วันทำการ)
  ระบุรายละเอียดใน E-mail ดังนี้
  • ชื่อ – นาสกุล
  • รหัสนักศึกษา
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • E-mail สำรอง (ที่ไม่ใช่ของ ม.มหิดล)

สอบถามเพิ่มเติม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-849-6022

วิธีการลงทะเบียนศิษย์เก่าผ่าน We Mahidol Application

1. เปิด We Mahidol Application

คลิกที่ รูปคน บริเวณด้านขวาบน

2. เลือกเมนู Login

3. เลือกเมนู Register (Alumni)

สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนศิษย์เก่าเท่านั้น

4. กรอกข้อมูล 

หมายเหตุ โปรดใช้ Email ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้ 

5. ถ่ายภาพบัตรประชาชน, ภาพภ่ายหน้าตรง

และภาพถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน 

6. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะปรากฎหน้าจอดังภาพ

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนทางอีเมลที่กรอกไว้ ภายใน 5 วัน หลังจากนั้นท่านสามารถเปิดใช้งาน Mahidol Alumni Account และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้