ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประจำปีการศึกษา 2566”

มอบทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
“โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประจำปีการศึกษา 2566”
เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

ประเภททุนการศึกษา ดังนี้
📌ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา
📌ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)

โดยรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ส่งใบสมัครผ่านงานกิจการนักศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเท่านั้น หากนำส่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ โดยตรงจะไม่รับพิจารณา (ใบสมัครใช้ของปี 2566 เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสิริวัฒนภักดี ชั้น 2
โทร. 0-2108-5330 ถึง 1

Facebook
Twitter
Email

รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง แต่ขาดทุนทรัพย์วงเงินต่อทุน สูงสุด 930,000 บาท

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”