ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประจำปีการศึกษา 2566”

มอบทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
“โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประจำปีการศึกษา 2566”
เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

ประเภททุนการศึกษา ดังนี้
📌ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา
📌ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)

โดยรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ส่งใบสมัครผ่านงานกิจการนักศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเท่านั้น หากนำส่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ โดยตรงจะไม่รับพิจารณา (ใบสมัครใช้ของปี 2566 เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสิริวัฒนภักดี ชั้น 2
โทร. 0-2108-5330 ถึง 1

Facebook
Twitter
Email

Mahidol University Alumni Ambassador ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีในวันมหิดล 24 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด Line Sticker สมทบทุนให้กับศิริราชมูลนิธิสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการ ห้องประชุม อบรม-สัมมนา

ประกวดทำ แผนธุรกิจ ศิษย์มหิดล (MU Alumni Business Plan) ชิงเงินรางวัล​ มูลค่า 85,000 บาท