ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประจำปีการศึกษา 2566”

มอบทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
“โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประจำปีการศึกษา 2566”
เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

ประเภททุนการศึกษา ดังนี้
📌ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา
📌ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)

โดยรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ส่งใบสมัครผ่านงานกิจการนักศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเท่านั้น หากนำส่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ โดยตรงจะไม่รับพิจารณา (ใบสมัครใช้ของปี 2566 เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสิริวัฒนภักดี ชั้น 2
โทร. 0-2108-5330 ถึง 1

Facebook
Twitter
Email

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2