ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ We Mahidol app

สามารถดูคู่มือการลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ 👉🏼

https://muit.mahidol.ac.th/pdf/alumni/register-WeApp.pdf

** นักศึกษาที่จบปีการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สามารถ login เข้า WeApp

โดยใช้ ชื่อ.นามสกุล3ตัว@alumni.mahidol.ac.th” ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’