ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ We Mahidol app

สามารถดูคู่มือการลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ 👉🏼

https://muit.mahidol.ac.th/pdf/alumni/register-WeApp.pdf

** นักศึกษาที่จบปีการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สามารถ login เข้า WeApp

โดยใช้ ชื่อ.นามสกุล3ตัว@alumni.mahidol.ac.th” ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

คุณพิชชาภา เกษมทรัพย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series