ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ We Mahidol app

สามารถดูคู่มือการลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ 👉🏼

https://muit.mahidol.ac.th/pdf/alumni/register-WeApp.pdf

** นักศึกษาที่จบปีการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สามารถ login เข้า WeApp

โดยใช้ ชื่อ.นามสกุล3ตัว@alumni.mahidol.ac.th” ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564