ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ We Mahidol app

สามารถดูคู่มือการลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ 👉🏼

https://muit.mahidol.ac.th/pdf/alumni/register-WeApp.pdf

** นักศึกษาที่จบปีการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สามารถ login เข้า WeApp

โดยใช้ ชื่อ.นามสกุล3ตัว@alumni.mahidol.ac.th” ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่ผู้บริหารต้องมีการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนฟรีคอร์ส “Google UX Design Professional Certificate” สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าม.มหิดล