ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

จุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 20 ฉบับที่: 2 ก.ค.-ธ.ค.2565 โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 ร่วมลุ้นรับรางวัล Starbuck Card

บุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าม.มหิดล สามารถรับสิทธิประโยชน์ศิษย์เก่าผ่าน We Mahidol Application ได้แล้ววันนี้

ส่งต่อคลิปพิเศษ: การแสดงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2563-2564