ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์        ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ (อาคารสิริวัฒนภักดี) เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ    สมาคมฯ ในรอบปี 2566 

โดยก่อนเริ่มการประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล                                                          พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล อุปนายกคนที่ 1 เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2567-2569 ทั้งนี้ วาระของนายกสมาคมฯ คนใหม่จะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567

 

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์