ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ ได้จัดกิจกรรม MU Craft Workshop โดยวิทยากรจาก Capyper เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านประกอบโมเดลกระดาษ 3 มิติ เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อย่าง  ‘มหิดลสิทธาคาร’ ณ ห้อง 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และ การสร้างความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการทำกิจกรรมประกอบชิ้นงานจากกระดาษเป็นสถาปัตยกรรม (Workshop Architecture 3D Model) ที่แสดงความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ‘มหิดลสิทธาคาร’

Workshop ในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้สอนและบรรยายทุกขั้นตอนอย่างเป็นกันเอง รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ของขวัญที่ระลึกกลับบ้านที่เป็นชิ้นงานที่มาจากฝีมือและความตั้งใจของตนเองด้วย

Facebook
Twitter
Email

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

คุณรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 114 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series