ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2564

🎓สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565ผ่านทาง https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริหารการศึกษา

📞 โทร. 0 2849 4564 – 4572
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📢 Graduation registration to attend a graduation ceremony of the academic year 2021

 🎓 For graduates of the academic year 2021
Graduate registration From Monday 23 May – Monday 4 July 2022
via https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
Ask for more details
Division of Academic Affair
Tel. 0 2849 4564 – 4572

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564