ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2564

🎓สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565ผ่านทาง https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริหารการศึกษา

📞 โทร. 0 2849 4564 – 4572
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📢 Graduation registration to attend a graduation ceremony of the academic year 2021

 🎓 For graduates of the academic year 2021
Graduate registration From Monday 23 May – Monday 4 July 2022
via https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
Ask for more details
Division of Academic Affair
Tel. 0 2849 4564 – 4572

Facebook
Twitter
Email

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2