ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2564

🎓สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565ผ่านทาง https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริหารการศึกษา

📞 โทร. 0 2849 4564 – 4572
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 📢 Graduation registration to attend a graduation ceremony of the academic year 2021

 🎓 For graduates of the academic year 2021
Graduate registration From Monday 23 May – Monday 4 July 2022
via https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
Ask for more details
Division of Academic Affair
Tel. 0 2849 4564 – 4572

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่ผู้บริหารต้องมีการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนฟรีคอร์ส “Google UX Design Professional Certificate” สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าม.มหิดล