ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7 จำกัด 1,500 คนเท่านั้น

November 27, 2022
- November 27, 2022

N/A
November 27, 2022

N/A

ONSITE

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ONLINE

-

สอบถามเพิ่มเติม

Facebook Page : MUSS Mini Marathon

สอบถามข้อมูลทั่วไป (ผู้จัดการแข่งขัน)

November 27, 2022
- November 27, 2022

N/A

N/A
MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7 จำกัด 1,500 คนเท่านั้น
สนามจริงกลับมาแล้ว!!! เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานวิ่ง
MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
2 ระยะใหม่โดนใจกว่าเดิม 4.3 K. & 10.5 K.
เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 65 เป็นต้นไป
จำกัด 1,500 คน เท่านั้น สมัครได้ที่
https://www.runlah.com/events/muss2022

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. นำรายได้ทั้งหมดมอบให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อใช้ในกิจการของวิทยาลัยฯ
  2. เพื่อส่งเสริม รณรงค์ เชิญชวนเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ใส่ใจและรักการออกกำลังกาย
Facebook
Twitter
Email
MU Charity 2022 : Run for Chance
N/A
MU Charity 2022 : Run for Chance ( Virtual Run) 🏃🏃‍♀️
 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
📲สมัครได้ที่ https://foundation.mahidol.ac.th/
🗓รับสมัคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ธันวาคม 2565
🗓ส่งผล
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ธันวาคม 2565
📦จัดส่งของที่ระลึก
รอบที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รอบที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2565
📮การจัดส่ง : จัดส่ง EMS ทางไปรษณีย์ไทย
📝ค่าสมัคร
แพ็คเก็จ A ทั่วไป สะสมระยะทาง 6 km ราคา 500 บาท
แพ็คเก็จ B ทั่วไป สะสมระยะทาง 10 km ราคา 500 บาท
แพ็คเก็จ C สำหรับ VIP สะสมระยะทาง 6 km ราคา 700 บาท
แพ็คเก็จ D สำหรับ VIP สะสมระยะยทาง 10 km ราคา 700 บาท
วันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์
November 28, 2022
Onsite: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน "วันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์"