ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7 จำกัด 1,500 คนเท่านั้น

November 27, 2022
- November 27, 2022

N/A
November 27, 2022

N/A

ONSITE

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ONLINE

-

สอบถามเพิ่มเติม

Facebook Page : MUSS Mini Marathon

สอบถามข้อมูลทั่วไป (ผู้จัดการแข่งขัน)

November 27, 2022
- November 27, 2022

N/A

N/A
MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7 จำกัด 1,500 คนเท่านั้น
สนามจริงกลับมาแล้ว!!! เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานวิ่ง
MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
2 ระยะใหม่โดนใจกว่าเดิม 4.3 K. & 10.5 K.
เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 65 เป็นต้นไป
จำกัด 1,500 คน เท่านั้น สมัครได้ที่
https://www.runlah.com/events/muss2022

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. นำรายได้ทั้งหมดมอบให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อใช้ในกิจการของวิทยาลัยฯ
  2. เพื่อส่งเสริม รณรงค์ เชิญชวนเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ใส่ใจและรักการออกกำลังกาย
Facebook
Twitter
Email
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
March 29, 2023
Onsite: ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งอาคารจอดรถ) รูปแบบ Hybrid
Online: http://www.gj.mahidol.ac.th/gjconference

การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
เรื่อง “นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine)”

MUIC Alumni Reunion Season 2 is open to all ISDP and MUIC Alumni
March 25, 2023
Onsite: Bliston Suwan Park View

𝐌𝐔𝐈𝐂 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧2 is open to 𝐚𝐥𝐥 𝐈𝐒𝐃𝐏 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐔𝐈𝐂 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 ‼️🥰
📆 March 25, 2023

This is your chance to reconnect with your MUIC family, relive special memories, and renew your lifelong connection to this exclusive event. 🫶

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒏𝒐𝒘 👉 https://forms.gle/4AAh54MX5o7g4YXa6

If you are celebrating the beautiful friendship we would love to celebrate with you!💜

📱 CHECK ALUMNI STATUS ➡️ https://icapp.muic.mahidol.ac.th/sea.../search_member.php...

𝙉𝙤𝙩𝙚: 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘴𝘰𝘧𝘵 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘴 𝘰𝘯𝘭𝘺! 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘣𝘰𝘰𝘻𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘢𝘯𝘺 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦.
#isdpandmuicalumni #muicalumni #alumnireunionseason2 #alumninetwork