ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

26 ปี สถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

March 3, 2023
- March 3, 2023

N/A
March 3, 2023

N/A

ONSITE

ONLINE

สอบถามเพิ่มเติม

March 3, 2023
- March 3, 2023

N/A

N/A
26 ปี สถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSS)  ร่วมงานฉลอง 26 ปี สถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และครบ 37 ปีของการก่อตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Facebook
Twitter
Email
คืนสู่เหย้า วังหลังบ้านเรา
January 20, 2024
Onsite: สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ท่ารถไฟ โรงพยาบาลศิริราช
งานเลี้ยง “54 ปี คืนสู่เหย้า ชาวสังคมฯ”
December 15, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน “54 ปี คืนสู่เหย้า ชาวสังคมฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

ณ ห้องประชุมบุญศิริ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา