ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

26 ปี สถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

March 3, 2023
- March 3, 2023

N/A
March 3, 2023

N/A

ONSITE

ONLINE

สอบถามเพิ่มเติม

March 3, 2023
- March 3, 2023

N/A

N/A
26 ปี สถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSS)  ร่วมงานฉลอง 26 ปี สถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และครบ 37 ปีของการก่อตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Facebook
Twitter
Email
Time Machine Mahidol Science Alumni Reunion
January 28, 2023
Onsite: Lecture Building, Faculty of Science, Mahidol University

Time Machine Mahidol Science Alumni Reunion

Saturday 28 January 2023

(3.00 - 9.00 P.M.)

at Lecture Building, Faculty of Science, Mahidol University Phayathai

Online Registration Click
(10-20 January 2023)

Free Souvenir limited edition
Close Registration 20 January 2023 (12.00 P.M.)

การประกวดภาพถ่าย "DCU สู่ปัญญาของแผ่นดิน"
N/A

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมการประกวดภาพถ่าย "DCU สู่ปัญญาของแผ่นดิน" 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝘁𝗼 𝗪𝗶𝘀𝗱𝗼𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗟𝗮𝗻𝗱

โดยท่านสามารถส่งภาพถ่ายที่แสดงถึงสีสันบรรยากาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการเรียนการสอน การวิจัย สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ความทันสมัย นวัตกรรมใหม่ที่สื่อถึงความเป็น Smart University โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพสะท้อนจากผลลัพธ์ในโครงการ Mahidol DCU

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

รายละเอียดกิจกรรมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
museum.li.mahidol.ac.th/dcu-photocontest

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081-838-8005 หรือทาง Line ID : petchrada.t

ดูน้อยลง