ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 2565

November 4, 2022
- November 4, 2022

N/A
November 4, 2022

N/A

ONSITE

วัดเสนหา จ.นครปฐม

ONLINE

-

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 849 6203-5 , 02 849 6500

November 4, 2022
- November 4, 2022

N/A

N/A
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สามารถร่วมทำบุญผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่ 316-3-03952-2 (Fax สลิปโอนเงินที่ 02-849-6501) หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยใบอนุโมทนาหรือใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
Facebook
Twitter
Email
คืนสู่เหย้า วังหลังบ้านเรา
January 20, 2024
Onsite: สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ท่ารถไฟ โรงพยาบาลศิริราช
งานเลี้ยง “54 ปี คืนสู่เหย้า ชาวสังคมฯ”
December 15, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน “54 ปี คืนสู่เหย้า ชาวสังคมฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

ณ ห้องประชุมบุญศิริ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา