ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25

June 18, 2022

13:30
- 15:30
June 18, 2022

free
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

ONSITE

ONLINE

ระบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-192-9915, 02-800-2447, 02-441-5146

June 18, 2022

13:30
- 15:30

free
ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ
“สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25 เรื่อง “รุ่งอรุณความทันสมัยแห่งสยาม และ แสงแห่งประชาธิปไตย”
บรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก (ระบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-192-9915, 02-800-2447, 02-441-5146

Facebook
Twitter
Email
คืนสู่เหย้า วังหลังบ้านเรา
January 20, 2024
Onsite: สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ท่ารถไฟ โรงพยาบาลศิริราช
งานเลี้ยง “54 ปี คืนสู่เหย้า ชาวสังคมฯ”
December 15, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน “54 ปี คืนสู่เหย้า ชาวสังคมฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

ณ ห้องประชุมบุญศิริ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา