ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25

June 18, 2022

13:30
- 15:30
June 18, 2022

free
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

ONSITE

ONLINE

ระบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-192-9915, 02-800-2447, 02-441-5146

June 18, 2022

13:30
- 15:30

free
ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ “สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ
“สวัสดิ์ สกุลไทย์” ครั้งที่ 25 เรื่อง “รุ่งอรุณความทันสมัยแห่งสยาม และ แสงแห่งประชาธิปไตย”
บรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก (ระบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-192-9915, 02-800-2447, 02-441-5146

Facebook
Twitter
Email
MU Charity 2022 : Run for Chance
N/A
MU Charity 2022 : Run for Chance ( Virtual Run) 🏃🏃‍♀️
 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
📲สมัครได้ที่ https://foundation.mahidol.ac.th/
🗓รับสมัคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ธันวาคม 2565
🗓ส่งผล
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 ธันวาคม 2565
📦จัดส่งของที่ระลึก
รอบที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รอบที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2565
📮การจัดส่ง : จัดส่ง EMS ทางไปรษณีย์ไทย
📝ค่าสมัคร
แพ็คเก็จ A ทั่วไป สะสมระยะทาง 6 km ราคา 500 บาท
แพ็คเก็จ B ทั่วไป สะสมระยะทาง 10 km ราคา 500 บาท
แพ็คเก็จ C สำหรับ VIP สะสมระยะทาง 6 km ราคา 700 บาท
แพ็คเก็จ D สำหรับ VIP สะสมระยะยทาง 10 km ราคา 700 บาท
วันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์
November 28, 2022
Onsite: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน "วันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์"