ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants 🐋👖
กางเกงวาฬสุดชิคที่มีลวดลายสวยงาม แต่ความหมายข้างในเล่นใหญ่ยิ่งกว่า
รออีกไม่นานเกินคอย ใครอยากเป็นเจ้าของติดตามกิจกรรม give away ได้เร็ว ๆ นี้

🩵🤍สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะ
นอกจากกางเกงแล้วเรายังมี item ลับอีกนะ
อย่าลืมเตรียมเปิดใช้งาน Mahidol Alumni Account ไว้ให้พร้อม (https://alumni.mahidol.ac.th/howto-alumni)

MahidolAlumni #ศิษย์เก่ามหิดล #ทีมมหิดล #กางเกงวาฬ
Facebook
Twitter
Email

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์