ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ส่งต่อคลิปพิเศษ: การแสดงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2563-2564

Mahidol Music Channel
คลิปพิเศษ: การแสดงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2563-2564 (เผยแพร่วันที่ 3 พ.ย. 65)

1. หมอกควันสีจาง, สาวนาสั่งแฟน – nisatiwa | การแสดงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2563
📺https://youtu.be/9nR2CrtpxYE

2. La Boureé, ลาวดวงเดือน, น้ำตาแสงใต้ | การแสดงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564
📺https://youtu.be/3taL0AMoDSo

3. น้ำตาแสงไต้ – ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ | การแสดงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564
📺https://youtu.be/BSTpdkjMDu8

ติดตามรายการของ Mahidol Music Channel ได้ที่ https://www.youtube.com/mahidolmusic

ติดตามรายการของ Mahidol Channel 

Facebook
Twitter
Email

จุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 20 ฉบับที่: 2 ก.ค.-ธ.ค.2565 โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 ร่วมลุ้นรับรางวัล Starbuck Card

บุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าม.มหิดล สามารถรับสิทธิประโยชน์ศิษย์เก่าผ่าน We Mahidol Application ได้แล้ววันนี้