ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ประเทศไทยให้เป็นนักขับเคลื่อนการกินยั่งยืนเข้าร่วมการถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ประเทศไทยให้เป็นนักขับเคลื่อนการกินยั่งยืนเข้าร่วมการถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. คุณนันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 121 วิทยาลัยนานาชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series 2 เพื่อร่วมแบ่งปันเรื่องราวความผูกพัน ความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล และเคล็ดลับในการก้าวสู่สายอาชีพ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน และได้รับเกียรติจากคุณปเนต กุลฉันท์วิทย์ หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกให้ศิษย์เก่า ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคุณพรชิตา ภิรมย์เมือง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 128 วิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ

สามารถติดตามชม Mahidol Alumni Talk The Series ได้ที่ 

Facebook Page: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
YouTube Channel: MAHIDOL STUDENT AFFAIRS
web: op.mahidol.ac.th/sa

Facebook Page: ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
YouTube Channel: Mahidol University Alumni Relations
web: https://alumni.mahidol.ac.th

Facebook Page: Mahidol University Careers Service
web: careers.mahidol.ac.th

 #WeMahidol #Mahidolalumnitalk #MahidolAlumni  #ทีมมหิดล #ศิษย์เก่ามหิดล

Facebook
Twitter
Email

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์