ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

นางสาวจาด้า ศิษย์เก่า ม.มหิดล ร่วมถ่ายทำวิดีโอแนะนำ We Mahidol App

นางสาวจาด้า อินโตร์เร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 (วิทยาลัยนานาชาติ)
ได้ร่วมถ่ายทำวิดีโอแนะนำ We Mahidol Application สำหรับศิษย์เก่า ร่วมกับหน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

Facebook
Twitter
Email

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดจอง Mask สมาคมศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล