ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

นางสาวจาด้า ศิษย์เก่า ม.มหิดล ร่วมถ่ายทำวิดีโอแนะนำ We Mahidol App

นางสาวจาด้า อินโตร์เร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 (วิทยาลัยนานาชาติ)
ได้ร่วมถ่ายทำวิดีโอแนะนำ We Mahidol Application สำหรับศิษย์เก่า ร่วมกับหน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ประเทศไทยให้เป็นนักขับเคลื่อนการกินยั่งยืนเข้าร่วมการถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA