ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

นางสาวจาด้า ศิษย์เก่า ม.มหิดล ร่วมถ่ายทำวิดีโอแนะนำ We Mahidol App

นางสาวจาด้า อินโตร์เร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 (วิทยาลัยนานาชาติ)
ได้ร่วมถ่ายทำวิดีโอแนะนำ We Mahidol Application สำหรับศิษย์เก่า ร่วมกับหน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

Facebook
Twitter
Email

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”