ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ “WHA Group” ผู้นำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยในปัจจุบัน WHA Group มีมูลค่ารวมกันกว่า 150,000 ล้านบาท ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk ตอนที่ 276 เพื่อร่วมแบ่งปันเรื่องราวความผูกพัน ความคาดหวัง เคล็ดลับในการก้าวสู่สายอาชีพ และการมีส่วนช่วยปลูกฝังเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน ณ อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

คุณพิชชาภา เกษมทรัพย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562-2564 ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำ