ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ “WHA Group” ผู้นำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยในปัจจุบัน WHA Group มีมูลค่ารวมกันกว่า 150,000 ล้านบาท ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk ตอนที่ 276 เพื่อร่วมแบ่งปันเรื่องราวความผูกพัน ความคาดหวัง เคล็ดลับในการก้าวสู่สายอาชีพ และการมีส่วนช่วยปลูกฝังเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน ณ อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่ผู้บริหารต้องมีการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนฟรีคอร์ส “Google UX Design Professional Certificate” สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าม.มหิดล