ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมทดสอบใช้งาน Online Resume & Job Search

ขอเชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมทดสอบใช้งานระบบ “Online Resume & Job Search”


เพื่อนำความคิดเห็นไปพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ต่อไป

เข้าทดสอบระบบได้ทางเว็บไซต์ https://careers.mahidol.ac.th/jobsearch/

ใช้ Mahidol Account เพื่อ Login เข้าใช้งาน
(นักศึกษา: @student.mahidol.ac.th
ศิษย์เก่า: @alumni.mahidol.ac.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mahidolcareers@mahidol.ac.th หรือ Facebook Page: Mahidol University Careers Service

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564