ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมทดสอบใช้งาน Online Resume & Job Search

ขอเชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมทดสอบใช้งานระบบ “Online Resume & Job Search”


เพื่อนำความคิดเห็นไปพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ต่อไป

เข้าทดสอบระบบได้ทางเว็บไซต์ https://careers.mahidol.ac.th/jobsearch/

ใช้ Mahidol Account เพื่อ Login เข้าใช้งาน
(นักศึกษา: @student.mahidol.ac.th
ศิษย์เก่า: @alumni.mahidol.ac.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mahidolcareers@mahidol.ac.th หรือ Facebook Page: Mahidol University Careers Service

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

คุณพิชชาภา เกษมทรัพย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series