ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมทดสอบใช้งาน Online Resume & Job Search

ขอเชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมทดสอบใช้งานระบบ “Online Resume & Job Search”


เพื่อนำความคิดเห็นไปพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ต่อไป

เข้าทดสอบระบบได้ทางเว็บไซต์ https://careers.mahidol.ac.th/jobsearch/

ใช้ Mahidol Account เพื่อ Login เข้าใช้งาน
(นักศึกษา: @student.mahidol.ac.th
ศิษย์เก่า: @alumni.mahidol.ac.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mahidolcareers@mahidol.ac.th หรือ Facebook Page: Mahidol University Careers Service

Facebook
Twitter
Email

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

คุณรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 114 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series