ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ขอเชิญประชาคมชาวมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ขอเชิญประชาคมชาวมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
ร่วมกับพระอาจารย์ภักดี เมฆอรุณ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 108 (วิทยาลัยศาสนศึกษา) ณ วัดน้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
📍กำหนดการถวายผ้ากฐินวัดน้ำพริก ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

▶️▶️ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ผ่านธนาคาร ออมสิน ชื่อบัญชี วัดน้ำพริก (กองทุนสร้างโบสถ์)
เลขบัญชี 0202555304139
หรือที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
พระอาจารย์ภักดี เมฆอรุณ โทร 082-153-6399
.
รายละเอียดกำหนดการ
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
พิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี แห่งการมรณภาพ พระมหาไพทูรย์ กลฺยาณธโร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 108 (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
ผู้เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ให้พร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 16.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน์ผ้ากฐิน
__________________________________
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พิธีทอดกฐิน
เวลา 7.15 น. ร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 10.00 น. พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยพร้อมเพียงกัน ถวายผ้ากฐินและบริวารกฐิน พระสงฆ์ให้พร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์