ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 ร่วมลุ้นรับรางวัล Starbuck Card

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 ร่วมลุ้นรับรางวัล Starbuck Card จำนวน 20 รางวัล
จากการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2566
ผ่านทางระบบ LimeSurvey

Facebook
Twitter
Email

บุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าม.มหิดล สามารถรับสิทธิประโยชน์ศิษย์เก่าผ่าน We Mahidol Application ได้แล้ววันนี้

ส่งต่อคลิปพิเศษ: การแสดงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2563-2564