ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าสามารถใช้งาน Microsoft 365 ได้ที่ https://login.microsoftonline.com/ โดยใช้อีเมล ชื่อ.นามสกุล

(3 ตัวอักษร) @alumni.mahidol.ac.th (ศิษย์เก่าสามารถใช้งาน Microsoft 365 ใช้ได้เฉพาะแบบ Online )

Facebook
Twitter
Email

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”