ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าสามารถใช้งาน Microsoft 365 ได้ที่ https://login.microsoftonline.com/ โดยใช้อีเมล ชื่อ.นามสกุล

(3 ตัวอักษร) @alumni.mahidol.ac.th (ศิษย์เก่าสามารถใช้งาน Microsoft 365 ใช้ได้เฉพาะแบบ Online )

Facebook
Twitter
Email

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดจอง Mask สมาคมศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล