ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

การขอรับรหัสผ่านใหม่ alumni.mahidol สำหรับศิษย์เก่า

ศิษย์ที่จำรหัสผ่านของ alumni.mahidol (name.sur@alumni.mahidol.ac.th) ไม่ได้
ติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ส่ง E-mail ระบุรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์บัตรประชาชนมาที่ account@mahidol.ac.th
(รอการใช้งาน Password ใหม่)

ระบุรายละเอียดใน E-mail ดังนี้

ชื่อ – นาสกุล

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail สำรอง (ที่ไม่ใช่ของ ม.มหิดล) รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

Facebook
Twitter
Email

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2