ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

การขอรับรหัสผ่านใหม่ alumni.mahidol สำหรับศิษย์เก่า

ศิษย์ที่จำรหัสผ่านของ alumni.mahidol (name.sur@alumni.mahidol.ac.th) ไม่ได้
ติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ส่ง E-mail ระบุรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์บัตรประชาชนมาที่ account@mahidol.ac.th
(รอการใช้งาน Password ใหม่)

ระบุรายละเอียดใน E-mail ดังนี้

ชื่อ – นาสกุล

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail สำรอง (ที่ไม่ใช่ของ ม.มหิดล) รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

Facebook
Twitter
Email

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณศุภลักษณ์ อัมพุช ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเภสัชศาสตร์)

รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง แต่ขาดทุนทรัพย์วงเงินต่อทุน สูงสุด 930,000 บาท

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024