Mahidol University Alumni Relations

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

11 พฤศจิกายน 65 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสิริวัฒนภักดี  

ภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล