Mahidol University Alumni Relations

นางสาวจาด้า ศิษย์เก่า ม.มหิดล ร่วมถ่ายทำวิดีโอแนะนำ We Mahidol App

นางสาวจาด้า อินโตร์เร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 (วิทยาลัยนานาชาติ)
ได้ร่วมถ่ายทำวิดีโอแนะนำ We Mahidol Application สำหรับศิษย์เก่า ร่วมกับหน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล