Mahidol University Alumni Relations

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ “WHA Group” ผู้นำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยในปัจจุบัน WHA Group มีมูลค่ารวมกันกว่า 150,000 ล้านบาท ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk ตอนที่ 276 เพื่อร่วมแบ่งปันเรื่องราวความผูกพัน ความคาดหวัง เคล็ดลับในการก้าวสู่สายอาชีพ และการมีส่วนช่วยปลูกฝังเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน ณ อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่น 1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมสนุกในกิจกรรมจากเว็บไซต์ alumni.mahidol.ac.th