Mahidol University Alumni Relations

ขอเชิญประชาคมชาวมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ขอเชิญประชาคมชาวมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
ร่วมกับพระอาจารย์ภักดี เมฆอรุณ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 108 (วิทยาลัยศาสนศึกษา) ณ วัดน้ำพริก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
📍กำหนดการถวายผ้ากฐินวัดน้ำพริก ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

▶️▶️ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ผ่านธนาคาร ออมสิน ชื่อบัญชี วัดน้ำพริก (กองทุนสร้างโบสถ์)
เลขบัญชี 0202555304139
หรือที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
พระอาจารย์ภักดี เมฆอรุณ โทร 082-153-6399
.
รายละเอียดกำหนดการ
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
พิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี แห่งการมรณภาพ พระมหาไพทูรย์ กลฺยาณธโร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 108 (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
ผู้เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ให้พร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 16.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน์ผ้ากฐิน
__________________________________
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พิธีทอดกฐิน
เวลา 7.15 น. ร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 10.00 น. พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยพร้อมเพียงกัน ถวายผ้ากฐินและบริวารกฐิน พระสงฆ์ให้พร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล