ปฏิทินกิจกรรม
ในรอบ 50 ปีมีครั้งเดียว MED® Talk 12 Talks - Talk ละ 12 นาที ขอเชิญศิษย์เก่าอายุรศาสตร์รามาธิบดีทุกรุ่นทุกท่าน สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ คุณปิยะวรรณ ท่าทราย 02-201-1714

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card