ปฏิทินกิจกรรม
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสามัญ ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และในเวลา 10.30 น. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Digital Economy (E-payment, FinTech, and digital banking) โดย ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ณ ห้องตักสิลา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card