ปฏิทินกิจกรรม
❤ ❤ ขอเชิญนศ.มหิดลเข้าร่วมกิจกรรม #ฟังด้วยใจ  ❤ ❤ โครงการจาก Mahidol Volunteer ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้อง VIP2 ชั้น3 MLC 
มีชมกิจกรรม 3 ชม สมัครได้ที่ https://goo.gl/ioEiiA
 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card