ปฏิทินกิจกรรม

MUICAA ร่วมกันกับ MUIC จัดกิจกรรม MUIC Family Run II ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 06.00-10.30 น. สนใจเข้าร่วมสมัครได้ที่ http://muicaainfo.wixsite.com/muicfamilyrun

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card