ปฏิทินกิจกรรม
วันอาทิตย์หน้า (27 พ.ย. 2559) นี้  เรียนเชิญ บุคลากร  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลและ บุคคลทั่วไป ร่วมวิ่งเดินเพื่อสุขภาพ  วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการในโครงการ
 “วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพล คนรักพ่อ ครั้งที่ 2”
เพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคาร สิริมงคล เพื่อรองรับงานบริการสังคมผู้สูงอายุและการศึกษา
ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 06. 00 น.  ถนนข้างสนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 พิเศษ !!! มีของรางวัล สำหรับศิษย์เก่า SSMU ด้วยนะครับ 

ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://ss.mahidol.ac.th/th2/index.php?option=com_k2&view=item&id=283

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card