การเข้าร่วมกิจกรรม
 Ramathibodi Nurse Fun Run 2018

25 พฤศจิกายน 2561 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  จัดงานเดินวิ่ง Ramathibodi Nurse Fun Run 2018 เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชมภาพและข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/RamaNuresAlumni/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card