การเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีมอบรางวัล เพชรเภสัชมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพจาก facebook Mahidol University
9 มิถุนายน 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลเพชรเภสัชมหิดล แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลเพชรเภสัชเกียรติคุณ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิง นันทวัน บุณยะประภัศร, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงพร้อมจิต ศรลัมพ์ จากนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานคืนสู่เหย้าโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิษย์เก่าของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในงานคืนสู่เหย้า และพิธีมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ....ภาพและข่าวจาก เว็บไซต์ Mahidol University.....

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card