การเข้าร่วมกิจกรรม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาบุคลากร กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37
นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 48 รุ่นที่ 116 (คณะศิลปศาสตร์) ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ณ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 61

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card