การเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอล CS & ICT Football Matches 2018 

24 มี.ค. 2561 ศิษย์เก่าภาควิชา Computer Science (CS) คณะวิทยาศาสตร์  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT ร่วมแข่งขันฟุตบอล CS & ICT Football Matches 2018 ณ สนามวินนิ่ง7 พุทธมณฑลสาย 1

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card