การเข้าร่วมกิจกรรม

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 รับมอบโล่ และคำประกาศเกียรติคุณ
17 มีนาคม 2561 ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 รับมอบโล่ และคำประกาศเกียรติคุณในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
คลิกดาวน์โหลดรายชื่อจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่นี่
View PDF

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card