การเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
14 มีนาคม 2561 พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ณ สนามกอล์ฟ เลควูด คันทรีคลับ จ.สมุทรปราการ ในโอกาสนี้ ศ.นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์  ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card