การเข้าร่วมกิจกรรม

โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์
ณ บลูโอ โบว์ลิ่ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่นเกล้า
ภาพจาก https://www.facebook.com/shmahidolpage/

4 ก.พ. 2561 รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยมีผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวรายงาน  โดยในงานได้รับความร่วมมือจากทั้ง คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งหน่วยงานภายนอกคณะสังคมฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน.... ขอบคุณข่าวจาก https://www.facebook.com/shmahidolpage/ 

คลิกชมภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/shmahidolpage/  

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card