การเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Run For Happiness

18 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Run For Happiness จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงานและมอบรางวัล ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการพระบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณะกุศลในวาระต่างๆ ของสมาคม ฯ
นอกจากนี้ภายในงานยังมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จากคณะต่าง ๆ  เข้าร่วมวิ่ง และร่วมกิจกรรม Mahidol Alumni Talk จากหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา ด้วย…..ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจมหาวิทยาลัยมหิดลและธรรมะทูเดย์ บัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card