การเข้าร่วมกิจกรรม

คืนสู่เหย้า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2561
20 มกราคม 2561 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมงานเดินวิ่ง และงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2561 ในปีนี้มีเจ้าภาพเป็นแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 และรุ่นพีที่ร่วมจัดงานครบรอบ 50 ปี จะเป็นแพทย์ศิริราชรุ่น 71,72 โดยช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง ส่วนเย็นจะเป็นงานเลี้ยง ณ สนามหญ้าข้างลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์

ขอบคุณภาพจาก facebook สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card