การเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
19 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (นายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และเข้าร่วมงาน RAMA SON NEW YEAR PARTY 2018 ในโอกาสนี้สมาคมฯได้สนับสนุนเงินรางวัล และกระเป๋าผ้า RAMA NURSE ในการจับฉลากของขวัญ สำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และในโอกาสนี้สมาคมฯ ได้กราบสวัสดีปีใหม่ อาจารย์อาวุโส (รองศาสตราจารย์สุจินต์ วิจิตรกาญจน์) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี…. ขอบคุณภาพและข่าวจาก Facebook ศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี
ขอบคุณภาพจาก Facebook ศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card