การเข้าร่วมกิจกรรม

งานคืนสู่เหย้า วิศวะ มหิดล 2017
18 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ณ ลานสนามฟุตบอล อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยปีนี้มี theme เป็นงานวัด ภายในงานจะมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และอาจารย์อาวุโส ซุ้มเกมส์กิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบงานวัด การแสดงดนตรี และร้องเพลง การเล่าความหลังที่ประใจกับคณะ จากศิษย์เก่า และการจับรางวัล หางบัตรเข้างาน
ขอบคุณภาพจาก facebook แฟนเพจ  Mahidol Engineering Alumni Association

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card