การเข้าร่วมกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาพจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาพโดยคุณสมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิตต์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card