การเข้าร่วมกิจกรรม

AG Homecoming Day ครั้งที่ 1

2 กันยายน 2560 ณ อาคารวิทยเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุุรี ได้ร่วมจัดงานคืนสู่เหย้า “AG Homecoming Day ครั้งที่ 1” เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 12 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ภายในงานมีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ การเสวนาเรื่องชีวิตการทำงานโดยศิษย์เก่า และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ขอบพระคุณ ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท ที่ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆในครั้งนี้
ขอขอบคุณภาพถ่ายจากคุณ HATSAPONG WONGWEERAKIT และคุณ PREECHA THAEDANGPHET

ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอชื่นชมกิจกรรมดีๆเป็นอย่างยิ่ง

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card