การเข้าร่วมกิจกรรม
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ฯ
- ภาพข่าวจากนางสุจิรารัตน์ รัชตพงศ์บวร -
3 มิ.ย .60  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง .... -ขอบคุณข่าวจากนางสุจิรารัตน์ รัชตพงศ์บวร-

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card