การเข้าร่วมกิจกรรม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมงาน ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน
ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ, หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และศิษย์เก่าทุก ๆ ท่าน
7 พ.ย. 2559 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม "ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน" เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร 
ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ, หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และศิษย์เก่าทุก ๆ ท่าน
กิจกรรมนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป ร่วมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที พร้อมทั้ง จุดเทียนสีขาวเป็นภาพ ภปร. และตรามหาวิทยาลัย  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทเพลงเทิดพระเกียรติ บรรเลงและขับร้องโดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  .....................ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ, หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และศิษย์เก่าทุก ๆ ท่าน

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชมภาพและข่าวงาน ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน เพิ่มเติมดังนี้

-  Fanpage: Mahidol University
-  Fanpage: Mahidol University Archives and Museums (คุณนราวุฒิ สุวรรณัง และคุณเพชรดา ฐิติยาภรณ์)
-  Fanpage:  ศิษย์ วรส. สัมพันธ์ (อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ)

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card