การเข้าร่วมกิจกรรม
นายสากล ฐินะกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (EN) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7  ตุลาคม พ.ศ. 2559 สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา นายกสมาคม ฯ  และ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และเลขาธิการสมาคม ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับ นายสากล ฐินะกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ...... ขอบคุณภาพและข่าวจากนางออมจิต  เขตเผชิญไชย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card